Rezultatele candidaților ce au susținut examenul de titularizare din data de 20 iulie 2016 la Liceul cu Program Sportiv Iași sunt afișate la avizierul unității și pe siteul edu.ro.

Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar Județean Iași în zilele de 27 iulie 2016, până la ora 21,00 și 28 iulie 2016 de la ora 8,00 până la ora 15,00 !

Click aici pentru a vedea repartizarea pe săli a candidaților pentru sustinerea lucrării scrise !
Click aici pentru a vedea completarea la repartizarea pe săli a candidaților pentru sustinerea lucrării scrise !

  IMPORTANT !
 • Proba scrisă se desfăşoară în data de 20 iulie 2016, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore !
 • Accesul candidaţilor în centrul de concurs la proba scrisă se face în intervalul 8,00 – 9,00, pe baza actului de identitate valabil - buletin/carte/adeverinţă de identitate, paşaport. În mod excepţional, identitatea candidaţilor se poate realiza şi pe baza permisului de conducere sau a cărţii de alegător.
 • Accesul candidaţilor în centrul de concurs la proba scrisă se face prin spatele liceului (str. Petre Andrei) PÂNĂ CEL TÂRZIU ORA 9.00 !
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.

Click aici pentru a vedea programarea de la proba audio și scris (luni)
Click aici pentru a vedea programarea de la proba orală (marși/miercuri)

  În atenția candidaților:
 • LUNI 27 iunie 2016, 12.00-12.20 – Proba de înţelegere a unui text audiat pentru examenul de bacalaureat – proba C
 • LUNI 27 iunie 2016, 13.00-15.00 – Proba scrisă pentru examenul de bacalaureat – proba C
 • MARȚI 28 iunie 2016 și MIERCURI 29 iunie 2016, probele orale – proba C
 • Candidații se vor prezenta cu actul de identitate și cu pix cu pasta albastră sau stilou cu cerneală albastră !