Click aici pentru a vedea repartizarea pe săli a candidaților pentru sustinerea lucrării scrise !
Click aici pentru a vedea completarea la repartizarea pe săli a candidaților pentru sustinerea lucrării scrise !

  IMPORTANT !
 • Proba scrisă se desfăşoară în data de 20 iulie 2016, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore !
 • Accesul candidaţilor în centrul de concurs la proba scrisă se face în intervalul 8,00 – 9,00, pe baza actului de identitate valabil - buletin/carte/adeverinţă de identitate, paşaport. În mod excepţional, identitatea candidaţilor se poate realiza şi pe baza permisului de conducere sau a cărţii de alegător.
 • Accesul candidaţilor în centrul de concurs la proba scrisă se face prin spatele liceului (str. Petre Andrei) PÂNĂ CEL TÂRZIU ORA 9.00 !
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.

Click aici pentru a vedea programarea de la proba audio și scris (luni)
Click aici pentru a vedea programarea de la proba orală (marși/miercuri)

  În atenția candidaților:
 • LUNI 27 iunie 2016, 12.00-12.20 – Proba de înţelegere a unui text audiat pentru examenul de bacalaureat – proba C
 • LUNI 27 iunie 2016, 13.00-15.00 – Proba scrisă pentru examenul de bacalaureat – proba C
 • MARȚI 28 iunie 2016 și MIERCURI 29 iunie 2016, probele orale – proba C
 • Candidații se vor prezenta cu actul de identitate și cu pix cu pasta albastră sau stilou cu cerneală albastră !